Stallgårdens Hovslageri - Lars Nilsson Fortunavägen 11, 212 91 Malmö Telefon : 0708 - 49 71 42 Fax : 040 – 49 71 42
Bankgiro nr : 5861-5733 e-mail : lasse@stallgardenshovslageri.se Företaget innehar F- skattsedel